Senhøstprøven - Rana JFF
13. og 14.10. 2001

På to dager og 4 partier ble det kun 1 premiering:

3 AK IS Tanja - Eier: Joar Mathisen, Bodø

Tilbake