Tilbake
Navn:
Reg.nr.: N-01092/98
Født:
22.04.1997
Eier:
Øystein Storvoll
Mor:
Austbakken’s URI
Far:
BOSS II av Raisjavri

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
1 VK m/CK
Arr./sted:
Bodø JFF - Saltfjellet
Dato:
21.08.04
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Astor Erntsen/Øystein Nilsen
Kritikk:

Mot Baja: Begge jakter godt i åpent terreng, vierkjerr og myr. Baja tar føringen etter hvert. Baja over Vilja.
Mot Bitt: Begge går meget godt og Vilja tar føringen som fester stand langt ute. Går villig fram på ordre og fester ny stand. Rype letter og Vilja er rolig i oppflukt og skudd. Under utreding fester Vilja ny stand. Reiser villig og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd. Rype letter under utreding. Senere ny stand. Reiser på ordre ryper villig og presist, og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK. Apport godkjent.
Mot Totti - Finaleslipp: Begge går glimrende og Vilja vinner slippet og tildeles
1. VK m/CK.
Slipptid 30 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
4
6
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 VK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Hattfjelldal
Dato:
18.04.04
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Roy Allan Skaret /Tore Holand
Kritikk:

Mot Totti går Vilja meget godt. Tar stand i bratt motbakke. Reiser rutinert i etapper, presist rypekull. Mønsterarbeide! Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer OK. Senere ny stand, rype letter og Vilja er igjen komplett rolig i oppflukt og skudd. Vilja over Totti.
Mot Tsar tar Vilja føringer. Tsar tar stand, rype letter og Tsar forfølger. Vilja over Tsar.
Mot Ulle går begge meget godt, begge finnes i stand. Ryper letter og begger hundene er rolige i oppflukt og skudd. Ulle over Vilja.
Vilja tideles i dag en velfortjent 3. premie VK

Slipptid 35 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
4
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 VK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Hattfjelldal
Dato:
07.04.02
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Roy Allan Skaret /Åsgeir Moe
Kritikk:

Mot Wajak - Vilja tar straks føringen og jakter meget godt. Wajak holder ikke mål og avsluttes etter 5 min.
Mot Omino - Vilja jakter fortsatt godt. Finnes i stand. Reiser presist enkeltrype, og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer korrekt. Vilja og makker har senere mulighet på rype som letter i området hundene er. Vilja over Omino.
Mot Pogg - Begge jakter godt, veksler om føringen, men Pogg får litt mer terreng med seg og vinner slippet. Pogg over.
Finaleslipp mot Ranja - Begge går godt - settes likt.
Vilja tildeles i dag 2. premie VK.

Slipptid: 36 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 AK
Arr./sted:
Rana JFF - Rana
Dato:
17.03.02
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Sture Wilmann
Kritikk:

Vilja starter friskt ut på tungt føre i kupert terreng. Fart og stil OK. God kontakt. Makker har fuglearbeid i slippet.
2. slipp. Dekker terrenget i medving på en bra måte. Stand sammen med makker. Går frem på ordre. Ny stand, fugl letter presist foran Vilja, makker reiser fuglen. RIOS - utreder OK. En trivelig hund som i dag tildeles
3. pr. AK.

Slipptid: 30 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
6
3
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Børgefjell
Dato:
02.09.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Åsgeir Moe
Kritikk:

Vilja starter noe forsiktig, men har enkelte gode slag. Revierer noe mangelfullt i kuppert terreng. God kontakt. I senere slipp går Vilja seg opp og går et godt jaktsøk. Fester stram fin stand, avanserer fram til ny stand. Reiser i etapper stort rypekull og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. En god hund som i dag har tatt vare på sin sjanse og tildeles
3. pr. AK.

Slipptid: 60 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
6
3
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
0 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Børgefjell
Dato:
01.09.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Magnar Johansen
Kritikk:

Vilja går et meget godt søk med stor fart og prima stil. Benytter vinden og terrenget på en utmerket måte. God kontakt med fører. Men i dag lyktes det ikke for Vilja. 0 pr. AK

Slipptid: 70 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


6
5
6
6
4
4
4

JAKTPRØVE - skog
Resultat:
1 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Majavatn
Dato:
29.08.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Geir J Mathisen
Kritikk:

Vilja går et energisk søk i fin fart og stil. Avsøker tett skogsfuglbiotop i fine slag i god kontakt med fører. Senere i åpent terreng tar Vilja terrenget på begge sider, og utnytter vinden meget godt. Vi finner Vilja i stand. Avanserer villig frem, røy letter og Vilja er rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand. Røy letter presist foran og Vilja er komplett rolig i oppflukt og skudd. Apporterer korrekt utlagt fugl. Holder koken dagen ut, og tildeles 1. pr. AK.

Slipptid: 60 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
0 AK
Arr./sted:
Bodø JFF/Saltfjellet
Dato:
26.08.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Vibeke L Andersson
Kritikk:

Vilja starter i meget god fart, stil og aksjon i god kontakt . Revierer meget bra. Forfølger overflyger og utgår.

0 pr. AK

Slipptid: 20 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Bodø JFF/Saltfjellet
Dato:
25.08.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
R Colbjørnsen
Kritikk:

Vilja går et godt søk i god fart og stil i god kontakt. Noe større dybde og bredde ønskelig. Støkker rype og er rolig. Senere stand. Rype letter presist foran. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Senere ny støkk, og forholder seg rolig. Senere slipp går hun seg opp og har fin intensitet og kontinuitet i søket sitt.
Vilja har i dag bragt fugl for skudd og tildeles i dag
2. pr. AK.

Slipptid: 30 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
5
4
6
3
3
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Salten Fuglehundklubb, Saltfjellet
Dato:
25.03.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Knut F Olsen
Kritikk:

Vilja har bra fart og fin stil med enkelte gode slag, men stopper en del opp. Neste slipp går mye bedre og Vilja dekker terrenget bra i god kontakt med fører. Senere slipp går Vilja meget bra og får en stilfull stand. RIOS når ryper letter og fører kommer til. Dagen sett under ett får Vilja 2 pr. AK.

Slipptid: 45 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
4
4
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Salten Fuglehundklubb, Saltfjellet
Dato:
24.03.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Thom Thorstensen
Kritikk:

I med/sidevind jakter Vilja godt og får bra med terreng med seg i god kont. m fører. Finnes i stram, intens strand uten at fugl observeres. Senere jakter Vilja meget godt og utnytter terreng og vind på beste måte. Vilja trekker an, fester stram, stilfull stand, fugl letter når fører kommer til. Rolig i oppfl. og skudd. Utreder erfarent. En tiltalende hund som i dag tildeles 2 pr. AK.

Slipptid: 50 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
4
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Bodø JFF, Saltfjellet
Dato:
18.03.01
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Jens P Rønning/Edgar Johansen
Kritikk:

Vilja starter ut i fin stil og god fart, god bredd og dybde. Dekker det anviste terreng fornuftig. I andre slipp finnes Vilja i stand, avanserer i flere etapper til ny stand, reiser djervt, stort fjellrypekull. Komplett rolig i oppflukt og skudd.

Utover dagen merker Vilja det tunge føret. Vilja tildeles i dag en velfortjent 2 pr. AK.

Slipptid: 65 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
6
3
3
4

JAKTPRØVE - lavland
Resultat:
2 ökl
Arr./sted:
SVK, Gotland
Dato:
22.10.00
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Ulf Aronsson
Kritikk:

Visar ett sök i hög fart, medelstor vidd och god reviering. Har 3 fågeltagningar som hon sköter bra, men där vi inte har möjlighet att fälla. Knallapporterar vid kastapport. En viltfinnare som med bättre lydnad hade gått till högre betyg.

Fält 5, Vatten 10, Spår 8, Apport 10, Sum 144 p


Fart
Vidd
Reviering
Följsamhet
Stånd
Avance


4
3
3
3
4
3

JAKTPRØVE - lavland
Resultat:
2 ökl
Arr./sted:
SVK, Gotland
Dato:
21.10.00
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Lars G Lundqvist
Kritikk:

Vilja har ett effektivt sök med bra fart, vidd och reviering. Följsamheten är godtagbar. Helhetsintrycket påverkas av tomma stånd. Får senare stånd i tätt område, som inte ger några jaktbara situationer. Slutligen vackert stånd på stubb för rapphönskull, villig avance, lugn i uppfloget. Vid kastapport knallapporterar Vilja tyvärr, bra avlämning.

Fält 6, Vatten 10, Spår 8 Apport 10, Sum 156p


Fart
Vidd
Reviering
Följsamhet
Stånd
Avance


4
4
4
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Bodø JFF, Saltfjellet
Dato:
09.09.00
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Yngvar Rødsjø
Kritikk:

Vilja går erfarent og energisk i stor fart, fin stil og aksjon. Dekker terrenget i store fine slag. Kommer til i makkers stand og sekunderer spontant. Senere stand – på reisingsordre nøler Vilja noe før hun setter opp farten, men kan ikke presentere fugl. Så tar Vilja tak i beitefot som hun går på til hun støkker i medvind, det skytes og Vilja er rolig. Senere stand går villig frem på ordre og reiser presist enkeltrype – rolig i oppfukt og skudd. Senere observeres rype i område hvor Vilja befinner seg. Får i dag 2 AK.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Rana JFF, Saltfjellet
Dato:
03.09.00
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Terje Lorentzen
Kritikk:

Vilja går i beste fart og stil. Bruker med- og motvind på en fin måte. Finnes i stand. Rype letter 1m foran Vilja. Rolig i oppfl. og skudd. Utreder ok. En fin hund som har tatt vare på sin mulighet og får i dag 2 pr. AK.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
5
6
3
3
4

JAKTPRØVE - skog
Resultat:
0 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF, Mosjøen
Dato:
30.08.00
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Geir Johnny Mathisen
Kritikk:

Vilja starter ut i noe tett blandingsskog. Avsøker terrenget med god intensitet i fine slag i god kontakt med fører.
I senere slipp jakter Vilja meget bevisst og viser oss et skogsfuglsøk av meget god klasse.
Finnes i stand. Går villig på, men kan dessverre ikke presentere fugl.
En tiltalende hund som i dag dessverre ikke lyktes.

Prøvetid: 95 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
0 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF, Børgefjell
Dato:
09.04.2000
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Geir J Mathisen
Kritikk:

Vilja starter ut i et erfarent side-/medvindsøk. Tar anvist terreng i fine flotte slag i god kontakt med fører.
Jakter intenst hele dagen uten å lykkes i å komme i fugl.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF, Børgefjell
Dato:
08.04.2000
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Dagfinn Fagermo
Kritikk:

Vilja går med stor fart i fin stil og med kraftig aksjon. Er tidvis noe ungdommelig i sitt søksopplegg. God kontakt med fører. Fortsetter senere godt, men misbruker sjanse på fugl som makker finner.
Senere stand. Rype letter presist foran hunden når fører og dommer kommer til. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
6
6
6
4
5
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Bodø JFF, Saltfjellet
Dato:
18.03.2000
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Per Anton Berg
Kritikk:

Vilja går i stor fart et utmerket søk på tungt føre, og får mye terreng med seg. Fortsetter sitt gode søk, stand – rype letter og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Sekunderer senere makkers tomstand. Senere ny stand, rolig i oppflukt og skudd. Senere sekunderes makkers stand.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
4
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF, Hattfjelldal
Dato:
04.09.1999
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Magnar Johansen
Kritikk:

Vilja starter i tungt terreng med god fart og lett, fin aksjon. Benytter vinden og terrenget på en fin måte. Utmerket samarbeide. I senere slipp går Vilja et meget godt søk av god klasse. Stand som hun har holdt lenge, reiser villig. Helt rolig i oppflukt og skudd, utreder greit. Vilja har i dag tatt vare på sine sjanser og får i dag 2.pr. AK.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 AK
Arr./sted:
Bodø JFF, Saltfjellet
Dato:
28.08.1999
Fører:
Torbjørg Myhre
Dommer:
Terje Lorentzen
Kritikk:

Vilja går ut med lett fin stil, bra fart. Terreng og vind utnyttes bra. Går seg noe opp utover dagen og søket blir mer fornuftig. 2 ganger tomstand – går villig på. Ny stand i tett vierkjerr. Rype letter og Vilja er rolig i oppflukt og skudd.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


3
3
4
6
2
3
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 UK
Arr./sted:
Vefsn JFF, Hattfjelldal
Dato:
11.04.1999
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Dagfinn Fagermo
Kritikk:

Vilja viser oss et flott unghundsøk i god kontakt med sin fører. Går seg senere ytterlig opp og viser søk med et herlig driv. Får med seg masser av terreng i både bredde og dybde. Stand, går fram på ordre uten å kunne presentere fugl. Ny stand, fugl letter og Vilja roes på kommando når det skytes. Utreder greit. Har dessuten sjanse på fugl som makker finner. En flott hund med absolutt potensiale til høyeste premie.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4