Tilbake
Navn:
Reg.nr.: N-7750/99
Født:
14.04.99
Eier:
Dagfinn Brekken, Mosjøen
Mor:
Austbakken’s URI
Far:
Gollomen’s BURRE

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Børgefjell
Dato:
02.09.01
Fører:
Dagfinn Brekken
Dommer:
Frank Suvland
Kritikk:

Wajak starter ut i god fart og fin stil. Dekker det anviste terrenget i fine slag. Har enkelte stopp som hemmer søket noe. Holder et søk av god kvalitet hele dagen. Finnes i stand. Reiser villig rypekull. RIOS. Utreder OK. En god hund som i dag mangler litt på intensiteten for å få høyeste premie. Tildeles
2. pr. AK

Slipptid: 60 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
6
3
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
1 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF - Børgefjell
Dato:
01.09.01
Fører:
Dagfinn Brekken
Dommer:
Tore Holand/Øystein Storvoll
Kritikk:

Wajak går hele dagen et glimrende søk i god kontakt. Revierer flott og dekker terrengent utmerket i bredde og dybde. Stand langt ute, blir sekundert av pointer Cash. Reiser villig kull og er komplett rolig i oppflukt og skudd. Utreder fint. Trekker an, før fast stand letter kull. Tar stand og reiser villig fugl, og er like rolig i oppflukt og skudd. Ny stand fugl letter uten at det skytes. Ny stand reiser villig enkelt rype og er RIOS. Blir borte i kjerr. Finnes i stand, reiser villig rype og er komplett rolig. Utreder fint. En særdeles god hund som i dag tildeles 1. pr. AK. Apportbevis forevist.

Slipptid: 60 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
6
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 UK
Arr./sted:
Vefsn JFF /Hattfjelldal
Dato:
05.03.01
Fører:
D. Brekken
Dommer:
Øystein Storvoll