Tilbake
Navn:
Reg.nr.: N-07752/99
Født:
14.04.99
Eier:
Øystein Storvoll
Mor:
Austbakken’s URI
Far:
Gollomen's BURRE

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 AK
Arr./sted:
Rana JFF/Saltfjellet
Dato:
31.08.03
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Vibeke Andersson
Kritikk:
Winnie starter ut god fart, stil og aksjon. Hun dekker det anviste terrenget, tung li, i medvind på en god måte. Det har vært ønskelig med større dybde og bredde i slagene. Stand, villig fram på ordre, komplett rolig i oppflukt og skudd. Under utr. ny stand - villig fram på ordre, komplett rolig. Utr. OK. I senere slipp går Winnie godt. Makkers stand. På grunn av små minuser i søksopplegget til Winnie tildeles denne gode jakthunden en 2 pr. AK.
Slipptid 30 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
6
3
3
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 AK
Arr./sted:
Bodø JFF/Saltfjellet
Dato:
26.08.01
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Vibeke Andersson
Kritikk:
Starter ut i god fart, stil og aksjon. Konktakt OK. Ønskelig med større bredde og dybde i slagene. Finnes i stilfull stand, går villig fram på ordre, Winnie slår bak og ned og det letter 2 fjellryper for Winnie. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK.
3. pr. AK
Slipptid: 60 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


3
3
3
6
3
3
3

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 UK
Arr./sted:
Vefsn JFF /Hattfjelldal
Dato:
26.08.00
Fører:
Øystein Storvoll
Dommer:
Terje Hillestad
Kritikk:

Winnie starter meget forsiktig, men går seg opp etter hvert. Tar stilfull fast stand, fugl letter da fører kommer til, helt rolig i oppflukt og skudd. I senere slipp bedrer søket seg, og utnytter terrenget og vinden rutinert og erfarent. Støkker rype, helt rolig. Ny støkk, på ny rolig. Tar stand på igjenligger som reises djervt og presist. En trivelig hund som tar godt vare på sine sjanser, og er godt skolert i sitt fuglearbeid. 2 pr. UK.
Prøvetid 50 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
5
3
3
4