Tilbake
Navn:
Reg.nr.: N-07751/99
Født:
14.04.99
Eier:
Cato Johansen, Rognan
Mor:
SUCH Austbakken’s URI
Far:
Gollomen's Burre

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
1 UK
Arr./sted:
Rana JFF, Saltfjellet
Dato:
08.10.00
Fører:
Cato Johansen
Dommer:
Knut Jæger
Kritikk:

Wirkola jakter meget godt hele dagen. Arbeider bevisst i anvist terreng i både med og motvind. Fart og intensitet er av beste merke i alle slipp. Stand – Reiser meget djervt. Roes på tilrop i oppflukt og skudd. En tiltalende godlynt hund som jeg med glede tildeler 1. pr. UK.

Prøvetid 65 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


5
5
5
6
4
4
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
2 UK
Arr./sted:
Rana JFF, Saltfjellet
Dato:
02.09.00
Fører:
Cato Johansen
Dommer:
Geir J Mathisen
Kritikk:

Wirkola går et vel anlagt medvindsøk med kraftig aksjon. Fart og stil i god klasse. Tar terrenget i store fine slag i god kontakt med fører. I sitt andre slipp går Wirkola med bra intensitet. Fester en noe usikker stand. Går på ordre villig inn i kjerr. Ryper letter og Wirkola roes i oppflukt og skudd. I siste slipp går Wirkola noe ujevnt med hensyn til intensitet og terrengdekning. Misbruker sjanse på fugl som letter i område hvor Wirkola har vært. En god søker som tildeles 2 pr. UK.

Slipptid 40 min.


Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
4
6
3
3
4

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 UK
Arr./sted:
Snåsa
Dato:
27.08.00
Fører:
Cato Johansen
Dommer:
Terje Bjugan