Tilbake
Navn:
Reg.nr.: N-16593/00
Født:
23.07.00
Eier:
Tore Kristian Storvoll
Mor:
Austbakken’s URI
Far:
SUCH TYSON v d Kiek Hoeve

JAKTPRØVE - høyfjell
Resultat:
3 AK
Arr./sted:
Vefsn JFF, Børgefjell
Dato:
08.09.02
Fører:
Tore Kristian Storvoll
Dommer:
T Holand
Kritikk:
X går et meget godt søk i motvind og tett veg. God fart i fin stil og prima aksjon. Støkker 2 x nysslått rype og er rolig. Senere letter fugl i omr. X befinner seg uten at sit. kan bedømmes. Fører tråkker opp fugl når X er borte. Ses i stand mens dommer er med makker i sit. Når dommer kommer til er X sammen med fører. Senere letter mye fugl i flere omg. Kort stand på gj.ligger, men letter før vi kommer til. Går Mg. Stand på enkeltfugl - rolig i oppfl. og skudd. Utreder OK. En meget god hund som på en uheldig dag får 3. pr. AK.

Jaktlyst
Fart
Stil
Selvst.
Søkebredde
Reviering
Samarbeid


4
4
5
6
4
4
4