Tilbake

Selvstendighet:
1 Helt avhengig av makker
2 Meget avhengig av makker
3 Noe avhengig av makker
4 Tendenser til avhengighet
5 Stort sett selvstendig
6 Helt selvstendig